DST Webdesign

// Faq

Wat is GDPR?

Data is het nieuwe goud, kostbaarder dan olie, maar weet jij wat dit voor jou betekent?

General Data Protection Regulation (GDPR) is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is een privacywetgeving die van kracht is in alle lidstaten van de EU sinds mei 2018.

Elk bedrijf, overheidsdienst, organisatie en instelling in Europa moet kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt en hoe de data gebruikt en beveiligd worden.

Persoonsgegevens zijn gegevens die aan een individu verbonden kunnen worden, of waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld naam, foto, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer, e-mailadres, IP-adres, vingerafdruk en medische data.

Wat zijn de regels?

De volgende regels zijn van kracht:

  • transparantie: de persoon is op de hoogte dat zijn gegevens verwerkt worden, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een gewettigd doel verzameld en worden niet voor andere zaken gebruikt
  • gegevensbeperking: alleen de gegevens die nodig zijn voor dat doel mogen verzameld worden
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en correct blijven
  • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen